Andrus Laul

Andrus Laul

Autoettevõtete Liidu juhatuse liige

15:15 - 15:45

Sissejuhatus poliitikute arutellu: millised on ettevõtjate ootused avalikule sektorile?

Rohepööre transpordisektoris on vältimatu, kuid segadust on täna rohkem kui keegi sooviks. Vedajad hea meelega teeks kõik, et oma keskkonna jalajälge vähendada, kuid arusaadavalt ei tee keegi seda enda äritegevust ohtu seades. Vaja on riigipoolseid hoobasid, et neid protsesse toetada ja sektori ettepanekuid rohkem arvestada. Kas loodav Kliimaseadus, Transpordi- ja liikuvuse arengukava, Rohetiigri transpordi teekaart jms, suudavad anda transpordisektorile konkreetsed tegevusjuhised tulevikuinvesteeringuteks? Millised teadaolevad suunised on maanteetranspordi sektorile täna olemas ja kui palju on vedajatele neist kasu? Millised ootused on sektoril riigilt, et teravnevas konkurentsis ellu jääda ning teaks planeerida oma tulevikuinvesteeringuid?

Aitäh, et esitasid oma töö

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?