Antti Tooming

Antti Tooming

Kliimaministeeriumi asekantsler ja tuumaenergia töörühma esimehe kohusetäitja

15:35 - 15:55

Tuumaenergia töörühma analüüsi ülevaade

Tuumaenergia töörühm on juba 2021. aaasta kevadest koos ekspertidega proovinud vastata küsimusele, mida tähendaks Eestile tuumaenergia arendamine. Tegevus hakkab jõudma lõpule ning käesoleva aasta lõpuks tuleb töörühmal anda valitsusele ja seejärel riigikogule oma analüüsi tulemuste lõpparuanne. Ettekandes anname ülevaate tuumaenergia töörühma tööst ning analüüsi hetkeseisust.

Aitäh, et esitasid oma töö

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?