Kusti Salm

Kusti Salm

Kaitseministeeriumi kantsler

Kusti Salm on Eesti Kaitseministeeriumi kantsler, vastutab ministeeriumi juhtimise ning Kaitseväe, Välisluureameti, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse, Kaitseressursside Ameti, Eesti Sõjamuuseumi ja Kaitseliidu tegevuse koordineerimise ees.

Kusti Salmi ametiajal on viidud läbi erinevaid reforme, sh Kaitseministeeriumi valitsemisala suurim hangete- ja taristukorralduse reform, millega rakendati kategooria- ja portfellijuhtimine ning konsolideeriti kõik valdkonnaga seotud tööülesanded Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusesse. Reformi käigus viidi kaitseväelaste hangete ja taristuga seotud tööülesannete maht miinimumini, protsess muutus kiiremaks, läbipaistvamaks ning säästlikumaks ning võimaldab kaitseväelastel keskenduda sellele, milleks neid on õpetatud – Eesti riigi sõjaliseks kaitsmiseks. 

15:00 - 15:30

Mida on Eestil õppida kartmatust juhtimisest Ukraina sõjas?

KUSTI SALM - KAITSEMINISTEERIUMI KANTSLER | Ukraina annab meile iga päev vastuseid küsimusele, mida tähendab sõda ja mis on sõja hind, kui me ei ole piisavalt valmis, et seda ära hoida. Muuhulgas on meil võimalik sealt õppida, kuidas saada aru sellest, mis meie ümber toimub ja veelgi tähtsamana – teha otsuseid vastavalt sellele teadmisele. Iga sõja normiks on olukorra muutumise dünaamilisus, pidev teadmatus ja stress võtmaks vastu kaalutletud otsus, mida edasi teha. Ka kõige kogenum juht saab teadmatust kompenseerida kartmatusega. Aga kartmatus ei tohi muutuda illusoorseks mõtlematuseks stiilis „loodame parimat“. Kartmatus tähendab tuginemist ühisele arusaamale soovitud tulemusest – juhtida alluvaid eesmärgi püstituse kaudu, kartmatus anda neile tegevusvabadust ja kartmatus toetada nende initsiatiivi.

Aitäh, et esitasid oma töö

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?