Veiko Uri

Veiko Uri

Akadeemik, Eesti Maaülikooli, Metsanduse ja inseneeria instituudi, metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli metsaökosüsteemide professor

13:45 - 14:15

Eesti metsandus kliimamuutuste valguses

VEIKO URI - AKADEEMIK, EESTI MAAÜLIKOOLI, METSANDUSE JA INSENEERIA INSTITUUDI, METSAKASVATUSE JA METSAÖKOLOOGIA ÕPPETOOLI METSAÖKOSÜSTEEMIDE PROFESSOR | Ettekandes uuritakse: • Kuidas võiks Eesti metsad ja metsandus kohaneda prognoositud kliimamuutustega? • Milline on meie metsade roll süsiniku sidujatena ja seeläbi kliimamuutuste leevendajatena? • Kas ja kuidas on võimalik suurendada metsade kliimakasu?

Aitäh, et esitasid oma töö

Kutsu agent appi!

Millise teenuse osaga saame aidata?
Kuidas Sinuga ühendust saada?
Soovid oma ideed täpsustada?